Ett ödmjukt TACK till alla de 10.000 besök på min YouTube-kanal. Då jag för tre år sen på allvar började utveckla Wu Xing Dynamics konceptet, kunde jag aldrig drömma om att det skulle finnas ett så här utbrett intresse för formträning enligt gammal stridskunskap och traditionell österländsk meridianlära. Själv är jag fullständigt tagen på säng, att så många med mig, är övertygade om att det man gör och tränar, alltid bör ha en vardagsförankring. Därför hoppas jag att Du även i fortsättningen upplever att materialet här på kanalen ger Dig ett mervärde för självutveckling och livsförståelse.

Stay tuned!

- Johan