Under mitt arbetsliv har jag jobbat såväl som vårdare inom äldreomsorgen, i sektionen för SOTE-områdets arbetarskydd och som företagare inom alternativ vård, som shiatsuterapeut i behandlingsrummet Solglimten.

Hälsa, växelverkan mellan människor och sambandet mellan kropp och sinne, har intresserat mig även på min fritid inom kampkonsten.

Wu Xing Dynamics är mitt hälsokoncept för utveckling av kropps- och sinnesfunktioner.

Jag håller även självförsvarskurser och konflikthantering samt föreläsningar med hälsoteman.

  Allt är gratis - inga avgifter uppbärs!  

UTBILDNINGAR

1979 Ekenäs sjukvårdsskola (Hjälpskötarexamen)
2002 Shiatsu-terapeut (Diploma course), Helsingfors
2003-2004 Shiatsu-terapeut (Master Course), Helsingfors
2006 Indisk huvudmassage (grundkurs), Satu Pusa, Karis
2007 Indisk huvudmassage (fördjupningskurs), Satu Pusa, Karis
2013 Asahi I-III, ledarutbildning, Keijo Mikkonen, Helsingfors
2016 Asahi C-licens, Asahi Nordic, Åbo
2017 Asahi B-licens, Asahi Nordic, Åbo
2020- Wu Xing Dynamics (metodutvecklare)


YRKESLIV
1980-2012 Hagahemmet (vårdare), Raseborgs stad
2002-2019 Shiatsumassage Solglimten (företagare), F:ma Nagomi, Ekenäs
2012-2019 Arbetarskyddssektionen, Raseborgs stad

KAMPKONST
1984-1990 Judo, Kashi-No-Kai Dojo
1990-2018 Aikido, Seishinkai Dojo (Huvudlärare)

1997 Aikido, Shodan (1.dan svart bälte)
2004 Aikido, Nidan (2.dan svart bälte, Fuku-Shidoin)
2009 Aikido, Sandan (3.dan svart bälte, Fuku-Shidoin)