I hopp om att kunna se flera "stjärnfall" i år än under tidigare år, beslöt vi att klättra upp på Pulkkavuori för att få bästa möjliga utsiktsplats. Fullmånen kastade långa skuggor över bergskedjan och på vissa ställen blev det utmanande att ta sig fram. Men till slut öppnade sig nordost himlen och vi satt oss ner på den högsta bergstoppen, paradplatsen med utsikt över Peltola kolonialträdgården. Capella lyste i norr. Från stan hördes musik ända tills midnatt, men sen blev allt tyst och det började mörkna. En långhårig katt smög förbi oss i skuggorna. Nu syntes redan stjärnbilden Cassiopeia och det blev lätt att orientera sig till Perseus varifrån Perseiderna vanligtvis utgår ifrån.

Summa summarum, såg vi fem meteorer av vilka två var riktigt klara lysande små gruskorn som kom in i jordens atmosfär. Efter två timmar tackade vi för oss. Stjärnfallet Perseiderna 2022 var ingen flopp. För hela spektaklet har vi att tacka kometen Swift-Tuttle. På hemvägen vek vi ännu in på Rauvola ängarna för att njuta av månen.