Materialet som du hittar här nedan, bygger på de observationer jag gjort under fyra decennier inom vårdsektorn, arbetarskyddet och vid terapisessioner. Här hittar du även möten och livsskeden som jag upplevt skilt utmanande att hantera.

Du kan utan kostnad boka mig som föreläsare eller för att leda en diskussion.

    Periodisk fasta och LCHF
Ett verkligt ögonöppnande sammandrag över de hälsoeffekter som jag upplevt av daglig 18:6 periodisk fasta och kolhydratfattig kost under de senaste två åren.
    Minimalism - hur kan mindre ge dig mera?
Ordna ett diskussionstillfälle i det trendigaste ämne någonsin.

    Hälsans grundstenar
Hälsans grundstenar handlar om sambandet mellan sömn, näring, aktiv livsstil och ett vettigt livsinnehåll. Hur leva ett balanserat liv? Vilka är myterna?

    Funktionell träning i ett fallförebyggande syfte
Varför ökar risken för att falla och skada sig vid stigande ålder? Hur kan vi förhindra det? Praktiska träningstips inkluderas!

    Bemötande av den minnessjuka klienten i utmanande situationer
Ta del av beprövade förhållningssätt och arbetsmodeller utifrån de problemsituationer som kan uppstå i vårdarbetet med den minnessjuka. Vi utbyter även egna erfarenheter som kan komma varandra till nytta. Föreläsningen är främst riktad till vårdpersonal och anhörigvårdare.

    Konflikthanteringsstilar
Bekanta dig med olika beteendemönster som är karakteristiska i konfliktsituationer. Vad är målsättningen och hur tar det sig uttryck? Vardagspsykologi som du säkert känner igen från ditt eget liv.


Kontakta mig