Efter ett intressant arbetsliv, är det  dags att dela den tysta informationen från observationer jag gjort under fyra decennier inom vårdsektorn, arbetarskyddet och terapisessioner.

Materialet bygger på livsskeden som jag upplevt varit skilt utmanande att hantera.

Du kan boka mig som föreläsare eller för att hålla ett diskussionstillfälle i något av de nedan nämnda teman. Tillfällena hålls på svenska. Ingen avgift uppbärs!
    Hälsans grundstenar
Hälsans grundstenar handlar om sambandet mellan sömn, näring, motion och livsinnehåll. Hur leva ett balanserat liv? Vilka är myterna?

    Funktionell träning i ett fallförebyggande syfte
Varför ökar risken för att falla och skada sig vid stigande ålder? Hur kan vi förhindra det? Praktiska träningstips inkluderas!

    Hjärnans belöningssystem
Varför är det så svårt att sluta röka och varför är socker så gott?

    Att åldras som arbetstagare
Är du arbetstagare och 50+, då kan du hitta nyttiga tips i den här föreläsningen. Här tar jag upp de vanligaste åldersrelaterade förändringar i hälsan som borde beaktas då vi ännu är i arbetslivet.

    Bemötande av den minnessjuka klienten i utmanande situationer
Ta del av beprövade förhållningssätt och arbetsmodeller utifrån de problemsituationer som kan uppstå i vårdarbetet med den minnessjuka. Vi utbyter även egna erfarenheter som kan komma varandra till nytta. Föreläsningen är främst riktad till vårdpersonal och anhörigvårdare.

    Konflikthanteringsstilar
Bekanta dig med olika beteendemönster som är karakteristiska i konfliktsituationer. Vad är målsättningen och hur tar det sig uttryck? Vardagspsykologi som du säkert känner igen från ditt eget liv.


Kontakta mig