PRAKTISK RÖRELSELÄRA är ett verktyg i Johans hälsomotion för att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan. Det skall vara fullt möjligt att leva ett självständigt liv långt upp i åldern med hjälp av en aktiv livsföring. Trots att sarkopeni (förlust av muskelmassa) vanligtvis ger en försämrad fysisk prestationsförmåga som en del av det naturliga åldrandet, är muskelmassan ändå inte den avgörande faktorn för en god funktionsförmåga. Av den orsaken bygger vi inte muskler, utan istället skapar styrka i rörelser, samt förbättrar rörelseomfånget, koordinationen och balansen. Välformade muskler kommer på köpet!

INNEHÅLLET I ÖVNINGARNA har alltid en vardagskoppling. Till basövningarna hör t.ex. att gå ner på huk för att knyta skosnören och att sätta sig på golvet och att resa sig igen. Alltså det vi tränar, behöver du i vardagen. Har du en fysisk problemsituation, då har vi flera lösningar. Tro mig!

VID TRÄNINGSPASSEN lär vi ut smidiga och ergonomiska hanteringsmodeller för att flytta oss/eller saker i omgivningen. Upplägget kan vara inlärning av enskilda rörelser eller som cirkelträning av större helheter. Passen avrundas vanligtvis med passiv tänjning.

TRÄNINGSPLATSERNA varierar med avsikt, för mångsidighet bidrar till en bättre hjärnhälsa.

Vi räknar inte reps eller set. Vi tränar på känsla. Det blir trevligare så.