Wu Xing Dynamics är ett bodyfullness hälsokoncept som utvecklas av hjälpskötare och shiatsu-terapeut Johan Lindberg. Metoden följer principerna i TCM (traditionell kinesisk medicin) som har sitt ursprung i Wu Xing, teorin om de fem elementen. Med hjälp av denna flertusen åriga livsvisdom, blir det lättare att förstå förändringar och sammanhang i oss själva och i vår omgivning.

Metodens målsättning är att skapa ett holistiskt förhållningssätt till livet, med förståelse för att allting är ett och i ständig förändring.

Syftet förverkligas bl.a. genom formövningar utförda i grupp eller enskilt. De har olika teman, men har alla en harmonierande effekt på kropp och sinne. De kan göras i såväl förebyggande som i vårdande syfte. Dagliga övningar ger en bättre kroppsuppfattning och ett avspänt sinne, vilket bidrar till ökad livskvalitet. Även de övriga verksamhetsformerna som finns på programmet, följer WXD-metodens principer.


PRINCIPER

HÄLSANS GRUNDSTENAR. Endast genom att förstå vikten av god sömn, aktiv livsföring, rätt näring och ett vettigt livsinnehåll, kan vi skapa nyttiga rutiner i vardagen som bidrar till holistisk hälsa.


MÅNGSIDIGHET OCH UPPREPNING skapar nya kopplingar i hjärnan och bidrar till den bästa tänkbara versionen av dig själv.


STÖDA OCH HJÄLPA. Vi uppmuntrar varandra till att göra det bästa av varje situation. Allt vi gör, är till gemensam nytta.
DAGLIG SAMVARO. Att känna sig ensam sänker din självkänsla och gör det svårare för dig att skapa nya relationer. Därför ser vi det som nyttigt, att dagligen träffas, göra saker tillsammans och utbyta tankar.

FORMER (publicerade på Youtube-kanalen)


Årstiderna (publiceras våren 2023)

En bra stav för WXD-träning fyller vissa kriterier. Längden bör sträcka sig från golvet till armhålan, alltså ca 120 cm. Staven skall vara gjord av ett tätt och tungt träslag. Ju tyngre desto bättre. Stavens egenvikt är en avgörande faktor för att tillgodogöra sig rörelseenergin vid rotationer och tänjningar. En japansk aiki-jo i vit- eller rödek är ett mycket bra val för det här ändamålet. Checka att staven är rak och slät vid inköp. Små skavanker kan åtgärdas med fint sandpapper och underhåll görs med kvalitets träolja (t.ex. Osmo).

Eftersom trämaterial lever, bör staven helst uppbevaras i ett utrymme med jämn fuktnivå. Förvara den horisontellt, liggande på golvet så hålls den rak.

Som nybörjare kan du gott använda ett vanligt borstskaft av trä från järnhandeln, som du kapar till passlig längd.


GRUNDKURS PROGRAM