WU XING DYNAMICS är ett bodyfullness hälsokoncept som utvecklas av shiatsuterapeut och aikidoka Johan Lindberg på basen av budoarter, Qigong och mästare Shizuto Masunagas Makko Ho meridiantänjningar. Metoden följer principerna i TCM (Traditionell Kinesisk Medicin) och utgår från teorin om de fem elementen (Wu Xing).

METODENS MÅLSÄTTNING är att skapa ett holistiskt förhållningssätt till livet, med förståelse för att allting är ett och i ständig förändring. Med hjälp av denna flertusen åriga livsvisdom, blir det lättare att förstå förändringar och sammanhang i oss själva och i vår omgivning.

FORMÖVNINGARNA kan utföras i grupp eller enskilt. De har olika teman, men har alla en harmonierande effekt på kropp och sinne. Oberoende om de utförs i förebyggande eller i vårdande syfte, ger de dagliga övningar insikt i Wu Wei, konsten att inte forcera, utan bli känslig för livets rytm och flow.

BASFORMER
1. Elementär form
2. Strömmande form
3. Stärkande form
4. Rogivande form

AVANCERADE FORMER
5. Årstiderna
6. Stavform
7. Lekfulla djur
8. After Eight